Solotek Kalite


Solotek Elektronik Ltd. Şti. , talepkar müşteriler için yüksek standartta hizmet sunmaktadır. Solotek faaliyetlerinde temel olarak ; deneyim, uzmanlık, doğruluk, güvenilirlik ve kaliteye özel önem vermektedir.

Solotek Elektronik’in amacı, ürünü Solotek Elektronik'in, müşterilerinin ve tüm ilgili düzenleyici otoritelerin belirtilen gerekliliklerine uygun bir şekilde tedarik etmektir. Bu amaca ulaşmak için, diğer yönetim fonksiyonları ile birlikte, planlanan ve geliştirilen etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemi oluşturmak ve sürdürmek, Solotek Elektronik Ltd. Şti.'nin politikasıdır.

Politikamız, esas olarak müşteriyi hatalardan korumak için tasarlanmıştır. Bunu yaparken, Solotek Elektronik’in profesyonel ve verimli bir hizmet sağlayıcı olarak bilinmesini ve denetim otoritelerinin gereksinimlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Hizmetimizin sözleşmelere ve yasal gerekliliklere uygunluğu objektif kanıtlar temelinde belirlenmektedir. Solotek Elektronik; yönetim, satış ve operasyon personelinin, her seviyedeki personel için devam eden bir eğitim programı ile şirket hedefleriyle tam olarak iletişim halinde olmasını sağlayacaktır.

Kalite Yönetim sistemi ISO 9001: 2019 şartlarına dayanmaktadır.

Bu politika, geçerli ISO 9001 standardının tüm şartlarının yerine getirilmesini ve uygulanmasını sağlamak için tasarlanmıştır.